Sistema sa Good Samaritan ilegal-SEC

FB_IMG_1561185607088.jpg
Ang mga miyembro makabaton dayun og bag-ong motorsiklo. Hulagway gikan sa TPGSRA Facebook

Nagpagawas na usab og pahimangno agi og advisory ang Securities and Exchange Commission (SEC), kabahinsa lain nausab nga illegal nga kapunungan nga wala tugoti sa pag-tanyag, pag-pangayo, pagbaligya ug pagpang-apud-pod sa bisan unsang pamuhunan ug securities.

Matud sa SEC pinaagi sa Advisory nga gipagawas Hunyo 17, 2019, Ang The Philippines Good Samaritan Riders Association (TPGSRA) Inc., o ang The Good Samaritan Riders Club (GSRC), wala’ygihuptan nga Secondary License gikan sa Komisyon bisan pa og nalista kini sa SEC isip korporasyon ilawom sa Corporation Code of the Philippines.

Sanglit yano nga korporasyon, ang pagkasakop niini sa SEC pinaagi sa registration, wala maghatag niini sa katungod nga magtanyag, magsolicit, mamaligya o magpa-apud-apod sa bisan unsa nga matang sa pamuhuman o securities.

Matud pa sa SEC nga nakadawat sila og mga sumbong kabahin sa kalihukan sa Good Samaritan sap ag-solicit og puhunan gikan sa publiko ug gipatuo nga kini donasyon.

Segun sa SEC, ang Good Samaritan magpadeposito o magpapadala o modawat sa donasyon nga P8,000.00 ngadto sa bangko nga ilang gikasabut, sa pera padala, o dawaton sa program coordinator o sa ilang mga buhatan.

Ang kwarta, matud pa, agi og pag sponsor alang sa usa ka miyembro nga nangandoy ug nanginahanglan og motorsiklo, o sakyanan.

Ang mihatag sa kwarta, mahimo na usab nga modawat ug makadawat sa usa ka brand new ug branded nga motorsiklo.

Apan, matud sa SEC, ang sistema, kinahanglan usab nga ang miembro mangita og duha katawo nga mo-sponsor  usab isip downline, aron makadawat  nasa “hinabang” ang upline nga balor og P5,000.00, nga mahimo nangaihata gisip down payment sa iyang gihandum nga bag-ong motor.

Ang kahugpungan pa ang maghatag sa dugang binuwan nga bayronon sau nang duha ka buwan nga tag P3,000.000, kon may ma-agni ang downline.

Gani, ang Good Samaritan pa ang mobayad  sasunod  binuwan nga bayranan sa motor sa sunod nga 36 ka buwan, kon magpadayon  ogpagpangita og donor o sponsor ang duha nga iyang unang na recruit.

Apan wala hisguti sa SEC kon unsay mahitabo kon ang down-line dili molihok sa pagpang recruit.

Nagpasabut ang SEC nga ang gibuhat sa GSRC, nanginahanglan pa og secondary license sa SEC samtangang produkto nga gipuhunanan, kinahanglan usab nga iparehistrosa SEC sa dili pa kini ikatanyag sa publiko, subay sa Sections 8 ug 12 sa Securities Regulations Code (SRC).

Tungod sa gibuhat sa GSRC, matudsa SEC, kadtong si bisan kinsa nga mangaghat, mangkombinsir, mopa-middle man o ahente sa GSRC lakip na kadtong mang solicit aron mahatag og donasyon, mahimong ikiha ug taralon sa hukmanan ug makasohan subay sa Section 28 sa SRC.

Kon mapamatud-an nga nakasupak  niiningsalaud, kamultahanog P5 milyones ug may pagkabilanggo nga  mahimong moabut sa 21 katuig subay sa Section 73 sa SRC.

Alang naidtong mangada, mangrecruit sa mga katawhan aron mangapil sa pagpamuhunan, mahimong may tulubagon nga criminal ug kasilotan subat sa hukmaan sa Korte Suprema sama sa kaso sa SEC VS Oudine Santos (G.R. No. 195542, 19 Marso 2014. Rey Anthony Chiu/PIA-Bohol

Leave a Reply

%d bloggers like this: