Nia’y panginabuhi-an sa turismo nga nagtugot sa mga turista nga molangoy kuyog sa mga balilan, ug nagkolekta og tag P500 matag usa ug P1,000 sa matag turista nga langyaw aron lamang makalangoy ug mahulagwayan uban sa mga higante nga isda.