Sa omaw nga yuta, husto nga sahog sa organic, inorganic nga abono-FPA

Subay sa sugyot sa mga tinugyanan sa Fertilizer and Pesticides Authority (FPA) sa ilang pagsubay sa Bohol dili pa lamang dugay, ang pagsagop sa Balanced Fertilization Strategy nga giduso usab sa ahensya.