WATCH: MMK: ‘The YamYam Gucong Story’ Trailer

On October 19, let us watch the life story of PBB Otso Ultim8 Big Winner William “Yamyam” Gucong, the Iskulit Bai of Bohol province.

Sabay-sabay tayong tumawa, umiyak at ma-inspire sa Sabado, 8:30 PM pagkatapos ng TVK Season 4!

Leave a Reply

%d bloggers like this: