Kini mao’y pasiuna nga pahayag sa creative Director sa Sandugo 2019 nga si Lutgardo Labad, human sa usa ka tigum nga iyang gipatawag kauban ang […]