Sa napa-uso nga pagpananum, aniay usa ka paagi sa pagseguro nga mas modaghan pa ang bunga, mamuwak og maayo ug modaghan pa ang kita: pagpamuhi og kiwot o kiyot (stingless bees).