Agi og pagtamud sa Adlaw ni Santa Cecilia, patrona sa mga musikero, gipasundayag sa mga katawhan nga naa sa teatro sa Loboc ang Santa Cecilia Musical, us aka inawit nga saysay sa kinabuhi sa santa nga martir.