Kinahanglan na nga gamiton ang Janssen, bahuna sa Johnson and Johnsons isip primary dose, sa dili pa moabut ang Disyembre 27, 2021.