Alang sa nasudnong pagtimaan ug paningkamot nga mapalapad ang kasayuran kabahin sa panginahanglan sa himsug ug askil nga kabataan alang sa mas lig-on nga nasud, migahin ang kagamhanan ug dul-an sa P55 milyones alang sa padayon nga pagpanglimbasog aron kahatagan ang mga kabataang Bol-anon sa saktong nutrisyon.